Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÔI SỐ 2

Lạng Giang, Bắc Giang
3881471
c2phimolg.bacgiang@moet.edu.vn